Myrskytuhojen raivaus

Myrskytuhojen raivaus on vaarallisimpia metsätöitä.

Tilastojen mukaan loukkaantumisia sattuu enemmän myrskytuhojen korjuutöissä, kuin itse myrskyn aikana. 

Voimakkaan tuulen epäjärjestykseen kaatamat puut muodostavat voimakkaita ja näkymättömiä jännitystiloja, jotka voivat vapautuessaan aiheuttaa vakavia vammoja raivaustyötä tekeville työntekijöille. Puita saattaa kaatua rakennuksien ja sähkölinjojen päälle. Vaurioituneet rungot ja toisiaan vasten kaatunet puut ovat vaarallisia, sillä ne voivat kaatua milloin tahansa. Linjojen päälle kaatuneiden puiden raivauksesta vastaa linjan haltija, joka on usein paikallinen sähköyhtiö.

Jätä myrskytuhojen raivaus ammattilaiselle.

Puunkaato Heikkinen hoitaa myrskytuhojen raivauksia kuten rungosta revenneiden puiden poiston, konkeloiden laukaisun, rakennuksien päälle kaatuneiden puiden poiston ja juurineen kaatuneiden puiden raivauksen. Juuripaakut pyritään aina kaatamaan takaisin omaan kuoppaansa. Käytämme hyväksi havaittuja ja työturvallisia työskentelymenetelmiä. Jokainen puu hinnoitellaan tapauskohtaisesti työn vaativuuden mukaan.

Teemme myrskytuhojenraivaukset ensisijaisesti kiireellisenä työnä.

Muista ottaa yhteys vakuutusyhtiöösi vahingon sattuessa.

Kysy ilmainen kartoituskäynti

Yhteystiedot

Voit myös lähettää kuvan kaadettavista puista sähköpostiin tai whatsappiin.

1. Rekisterinpitäjä: Puunkaato Heikkinen.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Sami Heikkinen.

3. Mahdollinen tietosuojavastaava: Sami Heikkinen.

4. Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakaskontaktit.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Tietoja kerätään tarjouksien laskemista ja asiakaskontakteja varten. Asianomaisen ei ole pakko luovuttaa mitään tietoja yritykselle.

6. Rekisterin tietosisältö: Nimi, osoite, puhelinnumero, ja sähköposti.

7. Tietojen säilytysaika: 2 Vuotta.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Yhteydenottolomake.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Ei kenellekkään.

10. Evästeiden (cookies) käyttö: Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle verkkosivuilla vieraillessa. Evästeitä voidaan hyödyntää esimerkiksi sivujen teknisen toimivuuden varmistamisessa ja markkinoinnin kohdentamisessa. Sivustolla ei käytetä evästeitä.

11. Rekisterin suojaus: Lukitut tilat ja salasanasuojaukset.

12. Automaattinen päätöksenteko: Asianomaisen tietoihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröidyn oikeudet:  Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.