PIHAPUUNKAADOT

Suorakaadot

Puut pyritään ensisijaisesti kaatamaan kokonaisena mahdollisuuksien mukaan kaadonsuuntaajan tai taljavedon avulla.

kiipeilykaadot

Työ suoritetaan kiipeilytekniikalla silloin, kun puuta ei voida turvallisesti kaataa kokonaisena ahtaan pihan tai rakennuksien vuoksi. Puu karsitaan ylösmentäessä, latva pudotetaan maahan ja runko pätkitään alaspäin tultaessa. Tarvittaessa oksat, latva ja rungon palat lasketaan köysien varassa maahan.

Kysy ilmainen kartoituskäynti

Yhteystiedot

Voit myös lähettää kuvan kaadettavista puista sähköpostiin tai whatsappiin.

1. Rekisterinpitäjä: Puunkaato Heikkinen.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Sami Heikkinen.

3. Mahdollinen tietosuojavastaava: Sami Heikkinen.

4. Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakaskontaktit.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Tietoja kerätään tarjouksien laskemista ja asiakaskontakteja varten. Asianomaisen ei ole pakko luovuttaa mitään tietoja yritykselle.

6. Rekisterin tietosisältö: Nimi, osoite, puhelinnumero, ja sähköposti.

7. Tietojen säilytysaika: 2 Vuotta.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Yhteydenottolomake.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Ei kenellekkään.

10. Evästeiden (cookies) käyttö: Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle verkkosivuilla vieraillessa. Evästeitä voidaan hyödyntää esimerkiksi sivujen teknisen toimivuuden varmistamisessa ja markkinoinnin kohdentamisessa. Sivustolla ei käytetä evästeitä.

11. Rekisterin suojaus: Lukitut tilat ja salasanasuojaukset.

12. Automaattinen päätöksenteko: Asianomaisen tietoihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröidyn oikeudet:  Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.